Drieklank...een kwaliteitsvol onderwijsaanbod in  de Vlaamse rand

Juli 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Missie

Drieklank maakt afspraken over...

  • de ordening van een rationeel onderwijsaanbod, eventueel gespreid over de verschillende instellingen die tot Drieklank behoren;
  • een objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding, en werkt hiervoor samen met één psycho-medisch-sociaal begeleidingscentrum of centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). Voor Drieklank is dat het Vrij CLB Leuven;
  • het personeelsbeleid, meer bepaald over de criteria voor het aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden;
  • de vastelling van de criteria en de aanwending van de extra middelen voor onderwijs (aanvullende paketten wekeleijkse uren-leraar, punten voor ICT-coördinatie, punten voor taak- en functiedifferentiatie);
  • de verdeling van punten voor het ondersteunend personeel over de instellingen van Drieklank;
  • brengt advies uit inzake investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur waarbij de inrichtende macht een beroep doet op investeringsmiddelen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn);
  • een samenwerkingsakkoord (indien van toepassing) met instellingen voor buitengewoon onderwijs, basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

 

 Intradesk 

 

googledriveklein

 


Copyright Drieklank © 2015. All Rights Reserved.