Drieklank...een kwaliteitsvol onderwijsaanbod in  de Vlaamse rand

Juli 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Werkgroepen

Scholen doorlopen ruwweg twee processen, de primaire en de secundaire processen. De primaire processen hebben betrekking op de vorming die de school met haar leerlingen nastreeft. De ondersteunende of secundaire processen focussen op de goede werking van de school als organisatie. Vanuit de scholengemeenschap Drieklank willen we alle (verbeter)acties die we ondernemen kaderen binnen deze twee processen. 

Onze scholen worden vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Op niveau van de scholengemeenschap willen we hier rond expertise opbouwen. Deze samenwerking vertaalt zich in een aantal werkgroepen..

Werkgroepen rond primaire processen

De werkgroepen die werken rond de primaire processen gaan aan de slag met specifieke onderwijsleerprocessen. Vanuit de scholengemeenschap wordt er waar nodig of gevraagd de nodige input geleverd aan deze werkgroepen. 

Mentoren De mentoren begeleiden op school de startende leerkrachten, interimarissen en stagiaires. Op basis van eigen cases worden in de werkgroep bepaalde thema's besproken. Kennis en ervaring wordt gedeeld. Deze werkgroep komt drie maal per schooljaar samen. 

Leerlingenbegeleiders De opdracht van de leerlingenbegeleiders op school is zeer divers en ruim. Ze spelen een belangrijke rol in de sociaal-emotionele ondersteuning van leerlingen maar ook bij het leren leren en het maken van studiekeuzes. De leerlingenbegeleiders zitten drie keer per jaar rond de tafel. Ze kaarten knelpunten aan en zoeken samen naar oplossingen. Good-practices worden uitgewisseld.

Taalwerkgroep Met de taalverantwoordelijken van de verschillende scholen werken we aan aan taalbeleid op maat van elke school. We willen gezamenlijk de expertise op vlak van het werken aan taalbeleid verhogen, ervaringen uitwisselen en op termijn ook materiaal delen waar mogelijk.

GOK-coördinatoren De samenkomsten van de GOK-werkgroep volgen de 3-jarige GOK-cyclus die de scholen doorlopen. Elke fase in de cyclus brengt voor de scholen een aantal vragen en opdrachten met zich mee. Die bekijken we samen. Deze werkroep kan ook op vraag van één of meerdere coördinatoren samengeroepen worden.

Werkgroepen rond secundaire processen

Op niveau van de ondersteunende, secundaire processen werken we in de werkgroepen samen aan een betere schoolorganisatie die ten dienste staat van de vorming van de leerling.

Personeel

Preventie

 

 

 Intradesk 

 

googledriveklein

 


Copyright Drieklank © 2015. All Rights Reserved.