Drieklank...een kwaliteitsvol onderwijsaanbod in  de Vlaamse rand

Juli 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Overlegorganen

Het Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG) heeft informatierecht, onderhandelings- en bemiddelingsbevoegdheid i.v.m. de aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is. Deze bevoegdheden zijn:

  •  criteria voor de aanwending van de uren en punten; 
  • het personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarden, procedure van vacantverklaringen, …); 
  • het sluiten van samenwerkingsakkoorden en het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;

Het comité is paritair samengesteld uit 10 leden: 5 leden van de inrichtende machten en 5 vertegenwoordigers van het personeel. De directies zijn de plaatsvervangers voor de respectieve leden van de inrichtende machten.

De Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (RCSG) waakt over de goede gang van zaken wat betreft terbeschikkingstelling en reaffectatie van personeelsleden. De samenstelling van de reaffectatiecommissie is dezelfde als voor het OCSG.

 

 Intradesk 

 

googledriveklein

 


Copyright Drieklank © 2015. All Rights Reserved.