Drieklank...een kwaliteitsvol onderwijsaanbod in  de Vlaamse rand

Juli 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 HHClogo


LogoZavonieuw

 Drieklank banner kleiner

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de richting Industriële ICT niet alleen in GITO Tervuren maar ook in ZAVO Zaventem aangeboden worden. Op deze manier willen we een antwoord bieden op de schreeuw van de arbeidsmarkt om  gekwalificeerd personeel én de toenemende interesse van de jeugd in dit domein. 

 

Meer inhoudelijke info over deze studierichting vind je via de link onderwijskiezer.be

Scholengemeenschap Drieklank is een samenwerkingsverband tussen 5 scholen in de regio Overijse, Tervuren, Zaventem: GITO Tervuren, GITO Overijse, Sint-Martinuscollege Overijse, Heilig-Hartcollege Tervuren, ZAVO Zaventem.

 

Samen proberen deze scholen actief werk te maken van een maatschappelijk relevant en aantrekkelijk onderwijsaanbod in onze regio, met aandacht voor maatschappelijke noden. Het initiatief om de schouders te zetten onder een sterk ICT-aanbod zal bijgevolg niet verbazen. 

 

 

Inschrijvingen Drieklank Schooljaar 2019-2020

 

Persbericht. De secundaire scholen van Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem slaan de handen in elkaar voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020.

 

Alle secundaire scholen van Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem werken samen om hun inschrijvingen voor het eerste jaar secundair (1A of 1B) via een gemeenschappelijk digitaal aanmeldsysteem te organiseren. Hiermee willen ze netoverstijgend eenzelfde, duidelijke manier van inschrijven inrichten.

Wie zich wil inschrijven voor het eerste jaar secundair (1A of 1B) in het Koninklijk Atheneum van Zaventem, het Koninklijk Atheneum van Tervuren, het ZAVO in Zaventem, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, het Sint-Martinuscollege in Overijse, het GITO in Overijse of het GITO in Tervuren, zal zich eerst moeten aanmelden via http://aanmelden.school

Het aanmeldsysteem maakt gebruik van je schoolvoorkeur(en) en van een toevalsfactor om de plaatsen toe te wijzen. Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel van een school hebben voorrang in die specifieke school. Het aanmeldsysteem houdt rekening met deze voorrang.

Door digitaal aan te melden worden beschikbare plaatsen op een objectieve en transparante manier verdeeld. Het speelt geen rol wanneer je je precies aanmeldt binnen de aanmeldperiode. Of je je nu de eerste of de laatste dag aanmeldt, elk kind heeft dezelfde kans op de school van hoogste voorkeur.

De aanmeldperiode loopt van maandag 11 maart tot en met vrijdag 22 maart. De communicatie van de toewijzingen is voorzien op woensdag 3 april. De echte inschrijving op school van de toegewezen leerlingen volgt dan tussen woensdag 24 april en vrijdag 17 mei. De vrije inschrijvingen starten op maandag 20 mei.

Er komt een informatiecampagne zodat iedereen op de hoogte is van de inschrijvingsprocedure.

 

Overzichtsschema inschrijvingen 

 

 

Onze wensen voor het nieuwe jaar

 

 

 

 

 

Presentaties Infoavond Hoger Onderwijs - Start to study - 17 oktober 2018

Via prezi presentatie met info over het hoger onderwijspresentatie over de rol van de ouders én toelichting van het VCLB rond onderwijskiezer vinden jullie alle presentaties van onze infoavond. 

        

Vrije plaatsen in Scholengemeenschap Drieklank voor schooljaar 2018-2019

De scholengemeenschap Drieklank bestaat uit vijf secundaire scholen: ZAVO in Zaventem, Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, Gito Tervuren, SMO in Overijse en Gito Overijse. We stellen vast dat er in een aantal secundaire scholen van onze scholengemeenschap Drieklank een wachtlijst is. Om er zeker van te zijn dat elke leerling op 1 september een plaats heeft, willen we graag samen met u naar een oplossing zoeken.

De voorbije jaren hebben we in de vijf scholen van scholengemeenschap Drieklank sterk ingezet op de ontwikkeling van een brede en observerende 1ste graad. Om vorm te geven aan de brede basisvorming vertrekt elk van onze scholen van dezelfde leerplannen, met het oog op een gerichte oriëntering van de leerling naar de 2de graad, op basis van zijn mogelijkheden, zijn talenten en zijn interesses.

Als antwoord op deze  vaststelling willen we u er attent op maken dat er, zowel in GITO Tervuren als in GITO Overijse, nog een aantal vrije plaatsen zijn. De maximumcapaciteit binnen onze scholengemeenschap werd dus  nog niet bereikt.

Door bewust voor één van onze scholen te kiezen, behoudt u meteen ook alle mogelijke kansen op doorstroming naar welke school dan ook binnen onze scholengemeenschap in de 2de graad (met uitzondering van Latijn(-Grieks)).

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met een van onze scholen. Ze zullen u graag meer informatie geven en u helpen om de juiste keuze te maken. We hopen u  te mogen verwelkomen in één van onze scholen.

Met vriendelijke groet,

De schoolbesturen en schoolteams van scholengemeenschap Drieklank

GITO Overijse - GITO Tervuren - Heilig Hartcollege Wezembeek-Oppem- Sint-Martinus Overijse - ZAVO Zaventem

 

     Presentaties Infoavond Hoger Onderwijs - Start to study - 24 januari 2018

         Via deze link vinden jullie de eerste presentatie van onze infoavond. De sessie voor de ouders, vinden jullie hier.

 

 

Inschrijvingen Scholengemeenschap Drieklank schooljaar 2018-2019 

Voor info over de start van de inschrijvingen, infomomenten en opendeurdagen klik hier

Voor nieuwe leerlingen heeft de school het volgende nodig:

*(een kopie van) de identiteitskaart of indien u in het bezit bent van een “Card Reader-ID”, een print van de identiteitskaart;
*het attest/getuigschrift van het afgelopen schooljaar. Opgelet, dit krijgt u pas eind juni!;
*voor de eerstejaars: graag de BASO-fiche en het rapport van het afgelopen jaar van uw kind als u daarover beschikt;
*naam en adres vorige school.

 

 

 

Infoavond hoger onderwijs op 24 januari 2018

Scholengemeenschap Drieklank organiseert elk jaar een infoavond 'Naar het hoger onderwijs' voor de 6de en 7de jaars secundair onderwijs. Dit jaar gaat deze avond door op woensdagavond 24 januari in De Bosuil in Jezus-Eik (Overijse).  Nieuw dit jaar zijn de proeflessen voor leerlingen en de extra infosessie voor ouders. Je vindt de uitnodiging en alle info over de avond en inschrijving via deze link

 

 

 

Start modernisering secundair onderwijs uitgesteld tot schooljaar 2019-2020 

Meer info op de website van onderwijs Vlaanderen.

 

 

 

Nieuwe richtingen in de Scholengemeenschap Drieklank vanaf september 2017

 

Auto-elektriciteit 3de graad BSO 

 

Voor meer info, zie Onderwijskiezer.be

 

Deze studierichting is vooral praktisch opgevat.
De klemtoon ligt op de afstelling van auto-onderdelen en op een snelle diagnose van problemen.
Stages en studiebezoeken vergroten je kennis en je werkervaring.
Je leert al doende het elektrisch schema van voertuigen begrijpen en gebruiken voor het veilig (de)monteren, onderhouden en herstellen van de onderdelen.
Daarnaast leer je elektrische storingen zelfstandig opsporen en herstellen volgens de regels van de constructeur.

 

 

Industriële ICT 3de graad TSO  

 

Voor meer info, zie Onderwijskiezer.be 

 

De logische vooropleiding voor de derde graad Industriële ICT is de tweede graad TSO Elektriciteit – Elektronica, Elektromechanica, Elektrotechnieken.
Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden. Zowel hardware, software en interfaces tussen computer en toepassing komen aan bod. Je gaat niet alleen kijken hoe de computer werkt maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Je leert zelf programma's schrijven en apparaten aan de PC aansluiten. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en uitvoeren. Men verwacht een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur.

 

De opdrachten veronderstellen aanleg voor logisch, probleemoplossend denken en handelen. Je leert over basiselektriciteit energietransport, componenten van industriële randapparatuur en vermogenselektronica. Je verwerft kennis over interfacetechnieken en leert de meest voorkomende herkennen en deze toepassen. Je bestudeert de grondbeginselen van het programmeren die je later kunt toepassen in verschillende talen en situaties. Via programmeertalen en besturingssystemen leer je de computer gebruiken als middel om industriële processen te besturen.

 

  

Tip! Hidden figures

Ben jij zo’n STEM-leerling die zich aangetrokken voelt tot Science, Technology, Engeneering en Mathematichs? Dan is de film hidden figures waarschijnlijk een absolute aanrader voor jou! Het is een bijzonder meeslepend verhaal, over de segregatie van zwarte vrouwen in de jaren '60, over het 'glazen plafond', over hoe wetenschap het verschil kan maken... Een ware promotie voor STEM m.a.w., voor de technici en de wetenschappers van morgen. En vooral, een film die verbindt, wat deugd doet in deze tijden...

Hidden Figures | Teaser Trailer [HD] | 20th Century FOX

OKAN in scholengemeenschap Drieklank     

Scholengemeenschap Drieklank kreeg de toestemming om onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs aan te bieden. Dat besliste de Vlaamse regering op advies van minister Crevits op 11 maart 2016 beslist. Zie persbericht  

Twee scholen binnen onze scholengemeenschap, het Sint-Martinuscollege en het GITO te Overijse, hebben voorjaar 2016 vervolgens een OKAN-aanbod ingericht om niet-begeleide minderjarige jongens uit het asielcentrum van Terlanen (Overijse) op te vangen. In juni 2016 werd dan bekend dat dit asielcentrum zou sluiten en dat deze leerlingen dus niet meer zouden deelnemen aan OKAN-klassen binnen beide scholen. Het OKAN-aanbod blijft wel verzekerd in onze scholengemeenschap. Het Sint-Martinuscollege richt ook in schooljaar 2017-2018 een OKAN-klas in voor een zeer divers leerlingenpubliek.

  

  •  

 

Contactgegevens

 

Scholengemeenschap Drieklank


Oude Abdij van Kortenberg
Pand OASE
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg

Tel 02/893.91.20
Gsm 0474/20.27.05

Frank Dirix, coördinerend directeur
 
Martine Adams, beleidsmedewerker
 

Routebeschrijving

 

 Intradesk 

 

googledriveklein

 


Copyright Drieklank © 2015. All Rights Reserved.